Paul Emmanuel – Agbara (Mp3 Download, Lyrics)

0
257

Paul Emmanuel – Agbara (Mp3 Download, Lyrics) » Newslodge

Paul Emmanuel – Agbara Mp3 Download, Lyrics.

Paul Emmanuel – Agbara (Mp3 Download, Lyrics

Video: Agbara by Paul Emmanuel

Agbara Lyrics by Paul Emmanuel

Agbara t’oju agbara lo o
Ni ti Jeeesu mi o
Agbara t’ju agbara lo ooo Iye
Ye eh eh eh
All power belongs to You

When l come l come in the Spirit
When l speak l speak in the Spirit
When l pray l pray in the Holy Ghost
And when l dance l dance in the Spirit

When l burn l burn in the Spirit
When l burn l burn principalities
When l burn l burn down infirmities
So l roar l roar in the Spirit

Agbara t′oju agbara lo o
Ni ti Jesu mi o
Agbara t’ju agbara lo ooo
Niti Jeesu mi
Agbara t’oju agbara lo o
Ni ti Jesu mi o
Agbara t′ju agbara lo ooo
Niti Jeesu mi
Agbara t′onji oku dide
Ma niti Jeeesu mi oh

Nigbati moro ise iyanu re
Mo f’ori bale fun o
O f′aye mi dabira oh
O f’aye mi se iyanu
Baba nse bebe l′aye mi o
Oluranti mi modupe
Kini mafi san fun oh o
Oju ina eleti ajere
Ayeraye modupe
Ayeraye mo yin o l’ogo
Ayeraye modupe oh
O f′aye mi lu satani mole o

Agbara t’oju agbara lo o
Niti Jeeesu mi oh
Agbara itun sile oh
Niti Jeeesu mi oh
Agbara t’on so′ agan di olomo
Ni ti Jeeesu mi oh
Alaso′ fun fun emi awon woli
Ni ti Jeeesu mi oh

Agbara t’oju agbara lo oh
Agbara to′ji oku dide

We Love You To Like Our FB-Page

What do you think about this “Paul Emmanuel – Agbara (Mp3 Download, Lyrics) » Newslodge” Educational or Not?

Read More Related Relationship Tips Here

We Love You To Like Our FB-Page

Paul Emmanuel - Agbara (Mp3 Download, Lyrics)

Hi there!
It’s nice to meet you.

Signup today for free and be the first to get notified on new updates